Milton Keynes Jiu-Jitsu Club Badge
Go to home page
Go to seniors page
Go to juniors page
Go to photos page
Go to news page
Go to etiquette page
Instructors Page

Milton Keynes Jiu-Jitsu Yubukan Dojo
Instructors Page


Shihan Wood Shihan Colin Wood 6th Dan. The clubs senior Instructor.
Shihan Waughington Renshi William J Waughington 5th Dan Jiu-Jitsu International.
5th Dan Jukoshin Ryu Jiu-Jitsu.
8th Dan Sensô Jutsu.
Chief Instructor Amedeus Self Defence.
Technical Adviser for Jiu-Jitsu International UK.
Shihan Waughington Sensei Gareth Waughington 1st Dan.